Akce MSK 2008

 

Zápis z průběhu „Dne s AT“ konaného dne 12.7. 2008

„Dne s AT“ se účastnili tito členové MSK ATK:

Beničková Jarmila -Tory
Szopa Petr - Belinda
Szopová Ivana
Tarkaiová Jana - Beruška
Tarkai František
Wojnarová Dorota - Fanda
Funiok Marcel - Eli + začarovaný erdel Anče
Nečlenové AT ve věku od 3 do 100 let v počtu 12 dvounohých přátel v doprovodu 56 nohou čtyřnohých miláčků.

Program:
1. Sraz v 9,55 hodin
2. Příprava na výstup + foto místo prezenční listiny
3. Samotný výstup – směr výčep chaty Filipka
4. Svačina ve výškovém táboře před zdoláním cíle.
5. Dosažení chaty a doplnění energetických zásob před náročným sestupem.
6. Pro tělesně zdatné jízda na koni.
7. Ústup do prvního tábora – hospůdka.
8. Závěrečný sestup do zakladního tábora.
9. Následný odjezd.

Na závěr musím konstatovat, že naši erdeláčci to prohráli 5 proti 15 bojovníkům za jiné rasy. Ovšem na poli lumpáren nezustali nic dlužni své pověsti dobrých společníků.

Za výbor MSK ATK
Zaznamenal:
Marcel Funiok

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv