Dovolená, tábor MSK

 

 

P O Z V Á N K A

 

„Dovolená s AT 2013“

 přihláška ke stažení - zde -

 

 I. Pořadatel:        Moravskoslezská komora ATK

 

 II. Místo konání:Chata Koksař – Trojanovice 541

 

 Kontaktní osoba: Ing. Chau Hoang

 Telefon: 602 715 978

 e-mail:chauhoang@seznam.cz

 

                              

 

 

 

 III. Termín konání:2.8.2014 - 9.8.2014

 

 IV. Ubytování:

 - 16 chatek

 - Pokoje v budově Chaty Koksař

 

 V. Cena:

400,- Kč osoba a den, která obsahuje:
a) ubytování
b) polopensi
- dítě do 3 let zdarma
- dítě do 10 let 300,-Kč
 

 

  VI. Zaměření pobytu

Pobyt je určen pro velké i malé přátele a to nejen AT.
Výcvik bude zaměřen na: pachové práce, poslušnost,obranu
Vedoucím výcviku bude opět vynikající Vladimír Košťál.
Výcvik bude ukončen 2. ročníkem závodu „O Pohár MSK ATK“.
Vedle výcviku bude program pobytu jako vždy obsahovat i nabídku volno časových aktivit, které přispívají k utužení kolektivu a k načerpání sil pro výcvik.
 

 VII.Přihlášku na „Dovolenou s AT 2012“, zasílejte nejpozději do 30.4.  2012 na adresu :

 JUDr. Petr Beniček, Zahradní 37, 736 01 Havířov – Šumbark, nebo prostřednictvím  e-mailu:  petr.benicek@kr-moravskoslezsky.cz

 

 VIII. Pobyt na „Dovolené s AT 2012“, se bude hradit v den příjezdu účastníků    a to k rukám provozovatele Chaty Koksař.

 

 IX. Účastnický poplatek činí:

a) 1 500,- Kč za cvičícího psa s psovodem
b) 500,- Kč za dalšího cvičícího psa v rodině s psovodem
c) 200,- Kč za dospělou osobu bez psa
d) dítě do 15 let bez poplatku

účastnický poplatek slouží k zajištění:
- pobytu „vedoucího výcviku“,
-nákladů spojených s „doplňkovým stravováním“, zajištěním „hudební produkce“, autobusového výletu a „ jednotlivých soutěží“.
Účastnický poplatek se hradí v den příjezdu k rukám JUDr. Petra Benička.

 

 

 

 

 

 Za výbor MSK ATK

 JUDr. Petr Beniček

 jednatel

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv