Poplatky

 

 

    Členský příspěvek do MS komory je splatný vždy do 15.3. každého roku
na číslo účtu. 218998096/0300 Var.symbol 4941303113


člen: 400 kč
rodinný příslušník: 150 kč
důchodce :250 kč

---------

Chovatelské poplatky

č. ú. 160963762/0300

předmět platby výše platby variabilní symbol

vystavení krycího listu Kč 100,-- 2000
poplatek za krycího psa Kč 200,-- 3000
poplatek za vrh Kč 50,--/štěně 4000