Český junior šampión

 

Každému psovi/feně, který je vystaven na české výstavě, na které se zadává nejméně titul CAC-ČR, ve věku 9-18 měsíců ve třídě mladých, nebo ve věku 15-24 měsíců v mezitřídě, tř.otevřené nebo pracovní je dána možnost, získat titul "Český junior šampion " při splnění těchto dalších podmínek:

1. Musí se minimálně 3x stát vítězem ve své třídě s nejvyšším na výstavě ve třídě udělovaným titulem a to ve stáří 9-24 měsíců.

2. Dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých CAJC a jedno může být z mezitřídy, tř. otevřené nebo pracovní CAC.

Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu "Český šampion".

3. Tato čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

4. Titul " Český junior šampion " uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. T.j. potvrzení z výstav (karty) kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa a žádostí majitele psa.

5. Získání titulu " Český junior šampion " neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

6. Řád nabývá platnosti dne 1.1.2000

Titul Český junior šampion zapisuje ČMKU na základě originálů kartiček a PP.Schváleno P ČMKU dne 9.9.1999